4shared
Zakelijk nieuws:

Ook In Turkije Veilig En Gezond Aan Het Werk – Met Dank Aan TNO

Bij de inrichting en regelgeving van externe arbodiensten voor Turkse arbeidsorganisaties stuitte het Turkse ministerie van Arbeid en Sociale Veiligheid op een aantal problemen. Men ging daarom op zoek naar ‘best practices’ op dit terrein in EU-lidstaten.

In opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde TNO, in het kader van het Nederlandse MATRA-programma, een project uit om de Turkse overheid behulpzaam te zijn.

TNO voerde een zogeheten ‘policy gap analysis’ uit door interviews te houden met stakeholders en alle relevante wet- en regelgeving te bestuderen. Hieruit kwamen vijf belangrijke ‘gaps’ naar voren. Zo zijn op dit moment in Turkije werknemers in belangrijke sectoren als landbouw, bosbouw, maar ook de publieke sector uitgesloten van regelgeving rondom veiligheid en gezondheid op het werk. Aansluitend organiseerde TNO studiereizen naar Duitsland, Spanje en Engeland en begeleidde een Turkse werkgroep in het zoeken naar de beste oplossingen voor de geïdentificeerde ‘gaps’.
Op 4 november j.l. vond in Ankara een afrondend seminar plaats van dit project. Bij die gelegenheid ontmoetten TNO’ers Jan Michiel Meeuwsen en Jan Harmen Kwantes staatssecretaris Serhat Ayrim van het Turkse Ministry of Labour and Social Security. Op de foto in het midden staatssecretaris Serhat Ayrim, links Jan Michiel Meeuwsen en rechts Jan Harmen Kwantes; de langste personen.

Dit jaar zal het Turkse parlement een nieuwe wet passeren over veiligheid en gezondheid op het werk. TNO heeft aan het ontwerp van deze wet in belangrijke mate bijgedragen.

Bron:TNO