4shared
Zakelijk nieuws:

Whitepaper: Software Development via nearshoring The Turkish Way!

Alles wijst erop dat het nearshoren van IT-activiteiten naar Midden- en Oost-Europa
een structurele ontwikkeling is die zich de komende jaren zal doorzetten. Nu al gaat
een kwart van de Europese offshoringopdrachten naar deze regio`s. Naar
verwachting zal dit percentage de komende jaren alleen maar toenemen. De
economische crisis heeft die ontwikkeling nog eens versterkt: menig bedrijfsstrategie
focust op kostenbesparing, efficiencyverbetering en toegang tot hooggeschoold
personeel. Ondernemingen zoeken de oplossing in het buitenland. En het liefst niet
al te ver weg.
Hier de link naar whitepaper op de site van Triodor